Lidmaatschap

Yes! Je bent geïnteresseerd om lid te worden.

Ik verzeker je dat je er geen spijt van zult krijgen. Ik ben zelf al meer dan 20 jaar lid en zet mijzelf nog steeds heel graag in voor deze prachtige club.
Twijfel niet en ga de uitdaging aan!

Toon Brand

Voorzitter, Scouting '63

Als je dit leest heb je vast interesse om lid te worden. Heel mooi!

Je kunt in de tabbladen hiernaast alle informatie vinden die te maken hebben met jouw lidmaatschap bij Scouting ’63.

Mocht je nog twijfelen, vergeet dan niet dat je altijd vrijblijvend drie keer gratis mag komen kijken bij onze groepen. Daarna zijn al je twijfels zeker weg en vul je met veel enthousiasme het onderstaande inschrijfformulier in.

Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot 31 augustus van het volgende jaar. De contributie wordt omstreeks oktober voor het gehele verenigingsjaar geïnd. Lidmaatschap wordt jaarlijks automatisch gecontinueerd en geldt zodoende tot wederopzegging. Lidmaatschap kan per kwartaal worden opgezegd waarna de overige kwartalen worden terugbetaald. Scouting ’63 hanteert de volgende contributiebedragen:

 • Bevers, Welpen, Scouts, Explorers = € 123,-
 • Dolfijnen, Zeeverkenners, Wilde Vaart = € 165,-
 • Pivo’s = € 61,-
 • Loodsen = € 83,-
 • Lid en ook leiding = Korting op lidmaatschap

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt!

Is het lastig om de contributie te betalen? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie en/of benodigdheden voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar thuis te weinig geld is.

Hoe werkt het?

Je kunt als ouder / verzorger niet zelf een aanvraag indienen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dat kan alleen gedaan worden door een intermediair, bijvoorbeeld de leerkracht, iemand van het sociaal wijkteam, schuldhulpverlening of van jeugdzorg. Hij of zij kent de spelregels en weet of je kind in aanmerking komt. Als de aanvraag goedgekeurd is, kan je kind vaak al binnen drie weken sporten. Wil je een aanvraag indienen? Download dan alvast de ouderkaart, vul hem in en neem hem mee naar de afspraak met de intermediair. Kijk op https://jeugdfondssportencultuur.nl/voor-wie/voor-ouders/ voor meer informatie.

 

Bij de Scouting hoort natuurlijk een scouting uniform en das. Deze combinatie noemen we een scoutfit. Als je bij een speltak komt helpt de betreffende leiding je verder met welke uniform en insignes je nodig hebt. De verschillende speltakken dragen de volgende kleuren:

 • Bevers: Rood
 • Welpen: Groen
 • Scouts: Beige
 • Dolfijnen: Blauw
 • Zeeverkenners: Blauw
 • Explorers: Rood (trui)
 • Wilde vaart: Blauw (trui)
 • Pivo’s: Donkergroen (trui)
 • Bestuur: Grijs

Iedere scoutinggroep in Nederland heeft zijn eigen das. In ons geval is dit de Schotse das met patroon Hunting Stewart.

Elk jaar organiseert de Scouting verschillende weekenden en kampen. Sommige weekenden worden voor specifieke speltakken georganiseerd zoals het beverweekend, het welpenweekend en het dolfijnenweekend. Daarnaast zijn er weekenden voor specifieke activiteiten (houthakweekend) en voor wedstrijden. De landscouts doen bijvoorbeeld mee aan de Regionale Scouting Wedstrijden (RSW) en de waterscouts doen mee aan de Kaagcup, Admiralencup en de Roei-, zeil- en wrikwedstrijden (RZW).

Voor elke speltak is het zomerkamp het hoogtepunt van het jaar. Het zomerkamp heeft elk jaar een ander thema en de hele week zullen leuke activiteiten gedaan worden die met dit thema te maken hebben. Tijdens het zomerkamp mogen leuke activiteiten zoals de kampdoop, kampvuuravonden en een bonte avond niet ontbreken!

De weekenden en kampen kunnen niet van de contributie gefinancierd worden. Daarom zal er voorafgaand aan het kamp een brief gestuurd worden door de leiding waarin wordt aangegeven wat het weekend of kamp gaat kosten.

De groepen binnen Scouting ’63 zijn onderverdeeld per leeftijdscategorie, zoals hieronder schematisch is weer gegeven. Vanaf de leeftijd van 10 jaar bieden wij landscouting én waterscouting aan.
Naar mate je ouder wordt schuif je dus steeds door naar een volgende groep. Bij scouting heet dit overvliegen en is dus een belangrijk moment waarbij je je oude groep verlaat en start bij de nieuwe groep. Het overvliegen gebeurt eens per jaar aan het begin van het seizoen.

Voor het overvliegen van de ene speltak naar de volgende geldt de volgende regel: op zomerkamp (juli) dien je de juiste leeftijd te hebben voor de betreffende speltak. Het overvliegen vindt ruim daarvoor plaats; aan het begin van het seizoen (september), zodat je de tijd hebt om de nieuwe speltak goed te leren kennen voordat je met hen op zomerkamp gaat. Uitzonderingen hierop zijn mogelijk in overleg met beide leidingteams en na goedkeuring door het bestuur. Om lid te worden van de Dolfijnen, Waterscouts, Wilde Vaart en Loodsen dien je in het bezit te zijn van een zwemdiploma.

Land
Bevers Jongens en meiden 4 t/m 6 jaar
Welpen Jongens en meiden 7 t/m 11 jaar
Scouts Jongens en meiden 11 t/m 15 jaar
Explorers Jongens en meiden 15 t/m 18 jaar
Pivo’s Jongens en meiden 18+
Water:
Dolfijnen Jongens en meiden 10 t/m 11 jaar
Zeeverkenners Jongens en meiden 11 t/m 15 jaar
Wilde Vaart Jongens en meiden 15 t/m 18 jaar
Loodsen Jongens en meiden 18+

Door middel van het opsturen van het inschrijfformulier accepteert u deze algemene voorwaarden geldend voor een lidmaatschap bij Scouting ’63.

Startdatum en looptijd.

Het lidmaatschap start op de dag dat uw kind voor de vierde keer bij een van onze opkomsten aansluit (de eerste drie zijn gratis en vrijblijvend). Vanaf dat moment dient u zo spoedig mogelijk (uiterlijk binnen twee weken) het online digitale inschrijfformulier volledig in te vullen en op te sturen via onze website.
Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus van het volgende jaar. Het lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd tot schriftelijke wederopzegging. Dit moet per e-mail naar ledenadministratie@scouting63.nl. Enige andere vorm van opzegging is niet rechtsgeldig.
Het lidmaatschapsgeld voor het hele seizoen wordt jaarlijks geïnd door middel van automatische incasso. Loopt het lidmaatschap van uw kind niet voor het volledige seizoen, dan wordt het bedrag naar rato aangepast naar boven afgerond op gehele kwartalen. Lidmaatschap kan per kwartaal worden opgezegd waarna de overige kwartalen worden terugbetaald.

Scouting Nederland
Alle leden van Scouting ’63 worden altijd ingeschreven bij Scouting Nederland. Hierdoor kunt uw kind mee doen met allerlei landelijk georganiseerde activiteiten. U ontvangt het scouting magazine. Uw kind is ook (secundair) verzekerd bij Scouting Nederland. En nog allerlei extra voordelen; meer informatie hierover vindt u hier.

Huishoudelijk reglement

Belangrijk onderdeel van deze algemene voorwaarden is het Huishoudelijk reglement van Scouting ’63, te lezen via deze link. Door het inschrijfformulier te verzenden bevestig je op de hoogte te zijn het bestaan en de inhoud van dit reglement.

Persoonlijke gegevens

De persoonsgegevens van u en uw kind worden uiteraard zorgvuldig verwerkt. Enkel de gegevens die noodzakelijk zijn voor het lidmaatschap van Scouting Nederland worden met deze derde partij gedeeld. Hoe wij verder omgaan met de door u geleverde persoonsgegevens kunt u lezen in ons privacy statement via deze link.

We vinden het binnen Scouting ´63 belangrijk dat leden binnen een sociaal veilige omgeving leuke en uitdagende Scoutingactiviteiten kunnen doen.

Wat is sociale veiligheid?

Sociale veiligheid binnen Scouting ´63 betekent dat leden zich beschermd weten en voelen tegen grensoverschrijdend gedrag in de vereniging. Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van normen (gedragscode) en de wet. Zoals bijvoorbeeld: zeden, verduistering, pesten, groepsdruk, geweld etc.

Samen met Scouting Nederland werken wij actief mee aan de bescherming van alle leden op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Bewustwording en preventie zijn belangrijke ingrediënten die bijdragen aan een sociaal veilige omgeving.

Gedragscode

De gedragscode geeft grenzen aan in het contact met minderjarigen. Deze code dient door iedereen die een functie binnen onze Scoutinggroep vervult, te worden onderschreven. Wij maken gebruik van de gedragscode van Scouting Nederland die je hier kunt downloaden (https://www.scouting.nl/downloads/ondersteuning/veiligheid/sociale-veiligheid/310-gedragscode). Alle vrijwilligers worden bij aanvang van hun vrijwilligerswerk, gewezen op deze gedragscode.

Verklaring Omtrent het Gedrag

Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die Scouting ´63 getroffen heeft om binnen onze organisatie een veilige omgeving te bieden. Het Huishoudelijk regelement van Scouting Nederland biedt voldoende mogelijkheden om bij grensoverschrijdend gedrag en/of het niet overleggen van een VOG, leden te weren en/of uit te schrijven.

Aanstellingsbeleid

Om te zorgen dat de wensen en verwachtingen van (nieuwe) vrijwilliger(s) matchen met de wensen van onze organisatie voeren wij niet alleen intakegesprekken maar hebben we ook conform Huishoudelijk reglement van Scouting Nederland, afgesproken dat de eerste 3 maanden een soort proefperiode zijn. In die proefperiode zoomen we o.a. in op de inhoudelijk functie, de gedragscode, het Huishoudelijk reglement en allerlei trainingen die onze (nieuwe) vrijwilliger kan volgen om zich zo snel als mogelijk onderdeel te voelen van onze organisatie. Als bestuur maken wij gebruik van diverse methodieken die door Scouting Nederland zijn ontwikkeld.

Vertrouwenspersoon

Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, staan onze bestuursleden graag voor je klaar. Bij Scouting ´63 hebben we daarnaast ook een vertrouwenspersoon, dit is Dorothé Obdeijn, haar contactgegevens vind je hier. Ook kun je via het team Sociale Veiligheid van Scouting Nederland altijd contact opnemen met het landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit landelijk vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties. Het team Sociale Veiligheid is 24 uur te bereiken (na kantoor tijden via een bereikbaarheidsdienst) op 033 496 09 11 of via de e-mail: inveiligehanden@scouting.nl socialeveiligheid@scouting.nl